Obveznici PDV-a

Ako ste obveznik PDV-a, računi će se izdavati u načinu "REVERSE CHARGE", takozvane prenesene porezne obveze s nultom stopom PDV-a.

Slijedite upute u nastavku za kupnju.  Hvala vam!

1. Kreiraj svoj račun
2. Podaci za pristup vašem računu bit će poslani na e-mail naveden u registraciji
3. Postavite lozinku, slijedite upute u e-poruci
4. Naš prodajni predstavnik provjerit će PDV broj naveden u registraciji, a zatim potvrditi vašu aktivaciju
5. Možete kupovati, svi podaci bit će postavljeni na vašoj korisničkoj kartici

Trebaš li pomoć? Kontaktirajte nas bilo kada.