Izaberi kategoriju
Vrijednost kupnje u kn Popust
380 - 750 3%
751 - 1500 5%
1501 - 2300 10%
2301 i više 15%

Vrijednost kupnje u EUR Popust
50 - 99 3%
100 - 199 5%
200 - 299 10%
300 and more 15%

Za pojedinačne uvjete cijene kontaktirajte nas.

E-mail: info@umjetnocvijece.com